13-02-2024

Oeverinspectie met de 360° camera voor Hoogheemraadschap Rijnland

Eyewings heeft met de AquaSurveyor voor Hoogheemraadschap van Rijnland visuele inspectie opnames (360°  foto's) verricht langs de watergangen van de oevers en kunstwerken.

Met de AquaSurveyor, de innovatieve meetboot van Eyewings, navigeren we zelfs moeiteloos onder lage bruggen. De volledige bediening en navigatie (virtuele joystick) via de cloud maakt het eenvoudig om alle opnames en metingen direct op te slaan in de cloud.

Aquasurveyor inspectie 02