AquaSurveyor

Peilen en inspectie vanaf de waterkant

AquaSurveyor is de innovatieve meetboot van Eyewings. Onze innovaties maken het makkelijk en veilig om werkzaamheden op het water, zoals peilen en inspectie, vanaf de kant uit te voeren. Ons motto is 'Keep it simple and safe'

AquaSurveyor, de innovatieve peilboot

AquaSurveyor

Met de AquaSurveyor wordt peilen van waterplassen en het meten van de waterkwaliteit makkelijk. De AquaSurveyor is handzaam en erg eenvoudig te bedienen. Onder de AquaSurveyor kunnen verschillende sensoren geplaatst worden om metingen te verrichten. Veilig vanaf de kant worden de metingen uitgevoerd op de plas of watergang. De locatie van elke meting wordt centimeter nauwkeurig bepaald met behulp van RTK (Real Time Kinematic). De resultaten zijn direct te zien op het display van de controller maar worden ook opgeslagen in een csv bestand op een USB stick op de boot. De USB stick is makkelijk te verwijderen uit de boot en direct in te lezen in elk willekeurig CAD GIS systeem. Met de sonar worden bijvoorbeeld de dieptes gemeten en direct gelogd in RDNAP.  

AquaStation

Met de AquaStation module (optioneel) kan de AquaSurveyor autonoom waypoints varen. De route wordt vooraf eenvoudig geüpload en de boot vaart volledig autonoom de waypoints af. Handig voor het in- en uitpeilen van zandputten.

Het aantal waypoints is onbeperkt en makkelijk in te voeren en aan te passen. Waypoints worden handmatig of automatisch gegenereerd. De AquaStation is een Windows-applicatie die draait op een laptop met Bluetooth en USB.