18-11-2022

De AquaSurveyor komt waar andere surveyboten niet komen in jachthavens

Jachthavens zijn druk bezochte plekken voor de pleziervaart. Het is voor de jachthavenbeheerder van groot belang dat de haven toegankelijk en schoon blijft voor de bezoekers. Door met enige regelmaat te peilen weet men precies waar en wanneer er gebaggerd moet worden.

De AquaSurveyor peilt makkelijk en snel in de kleinste hoekjes van de haven en is eenvoudig langs alle bootjes te navigeren. De locaties zijn RTK gemeten en de diepte metingen worden direct weergegeven in RDNAP of lokaal geodetisch referentiestelsel. 

De AquaSurveyor meet ook de blauwalg concentratie en geeft direct aan of het veilig is om te zwemmen. Deze sensor is ontwikkeld met o.a. Aquon "De voorloper bij blauwalg risico zwemwateranalyses"